Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12

Hội thảo chuyên đề Thành phố thông minh

1. Thời gian: 15h45 - 17h45, thứ Sáu, ngày 14/4/2023

2. Địa điểm: phòng Function 6+7, tầng 2 khách sạn Mélia Hà Nội

3. Chủ trì:

- Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng

- Ông Denis Truriot, Chủ tịch Vùng Nevers

4. Đầu mối phụ trách:

- Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng

- Ông Nguyễn Thiệp, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Pháp

- Chị Constance KOUKOUI, Hiệp hội các địa phương Pháp

- Chị Morgane MILLON, Cục Địa phương Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp.

5. Điều phối:

- Ông Nguyễn Thiệp, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Pháp

6. Các vấn đề thảo luận:

- Chính phủ điện tử;

- Chuyển đổi số;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị địa phương;

- Trí tuệ nhân tạo AI

- Sử dụng Internet vạn vật, công nghệ thông tin để tối ưu hóa hiệu quả cung cấp các dịch vụ công của thành phố và phục vụ người dân.

7. Tham luận: dự kiến có 12 bài tham luận (Bộ Thông tin và Truyền thông, thành phố Đà Nẵng, Vùng Nevers, thành phố Le Havre, AFD, thành phố Hải Phòng, tỉnh Lạng Sơn, thành phố Cần Thơ, Hội Chuyên gia Khoa học Việt Nam toàn cầu (AVSE), Arep South Asia, Công ty COEFFIENCES, Công ty Phúc Khang)

8. Số lượng tham dự: 150 - 200 người

Các tin khác