Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12

Hội thảo chuyên đề Môi trường, Nước và Xử lý nước

1. Thời gian: 15h45 - 17h45, thứ Sáu, ngày 14/4/2023

2. Địa điểm: phòng Thăng Long Ballroom, tầng 7 khách sạn Mélia Hà Nội

3. Chủ trì:

- Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

- Bà Flavie BOUKHENOUFA, Phó Thị trưởng thành phố Rennes

4. Đầu mối phụ trách:

- Ông Lê Tường Duy, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh

- Chị Đỗ Lan Hương, Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh

- Chị Marie ZERBO, Nghiệp đoàn Nước pS-Eau

5. Điều phối viên:

- Ông Hervé CONAN, Giám đốc AFD Việt Nam

6. Các vấn đề thảo luận:

- Bảo vệ môi trường;

- Cải thiện chất lượng không khí;

- Chống biến đổi khí hậu;

- Xử lý chất thải rắn;

- Xử lý nước và cấp nước sạch;

- Giảm thiểu và tái chế rác;

- Kinh tế tuần hoàn.

7. Tham luận: dự kiến có 13 bài tham luận (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Thành phố Rennes, thành phố Huế, tỉnh Ninh Thuận, thành phố Đà Nẵng, Vùng Nouvelle Anquitaine, tỉnh Bạc Liêu, Nghiệp đoàn Nước và Xử lý nước Fontoy và Vallée de la Fensch, tỉnh Bình Định, thành phố Cần Thơ, Liên hội Y tế Pháp - Việt).

8. Số lượng tham dự: 150 - 200 người

Các tin khác