Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12

Hội thảo chuyên đề Đô thị bền vững

1. Thời gian: 13h30 - 15h30, thứ Sáu, ngày 14/4/2023

2. Địa điểm: phòng Grand Ballroom 2+3, tầng 1 khách sạn Mélia Hà Nội

3. Chủ trì:

- Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

- Ông Stéphane BAUDET, Phó Chủ tịch Hội đồng Vùng Ile-de-France

4. Đầu mối phụ trách:

- Ông Đỗ Việt Hải, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội

- Ông Laurent PANDOLFI, Giám đốc Sở Hợp tác Châu Âu và Ngoại vụ Vùng Ile-de-France.

- Ông Emmanuel Cerise, Giám đốc Cơ quan hỗ trợ Hợp tác quốc tế Vùng Paris tại Việt Nam (PRX-Vietnam)

5. Điều phối viên:

Ông Hugo PIERREL, Phó Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam

6. Các vấn đề thảo luận:

- Quy hoạch và quản lý đô thị;

- Giao thông đô thị;

- Thời cơ và thách thức của các vấn đề về đô thị góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

7. Tham luận: dự kiến có 13 bài tham luận, phát biểu ý kiến (Bộ Xây dựng, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, UBND quận Hoàn Kiếm, Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Trường Đại học Kiến trúc, Hội đồng Vùng Ile-de-France, Thành phố Le Havre, Thành phố Grand Poitiers, Thành phố Dijon, Cơ quan Phát triển Pháp, Vietnam France Exchange, Hội Chuyên gia Khoa học Việt Nam toàn cầu (AVSE).

8. Số lượng đại biểu: 150 - 200 người

Các tin khác