Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin xin liên hệ:

Sở Ngoại vụ Thành Phố Hà Nội

Địa chỉ: 10 Lê Lai - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại: 084-024-38250471 Fax: 084-024-38253584

Email: vietfrance12@hanoi.gov.vn

Xin cảm ơn.